top of page

Bu SİTE‘de sunulan hizmetler.......... (bundan böyle kısaca “SEIH“ olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE‘nin yasal sahibi SEIH olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi SEIH‘e aittir.

İşbu kullanım koşullarını SEIH gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE‘de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE‘ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, SEIH tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

SEIH, bu SİTE‘ de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

The services offered on this SITE are provided by .......... (hereinafter referred to as "SEIH") and the legal owner of the SITE is SEIH, and all kinds of usage and disposition authority on the SITE belong to SEIH. SEIH may change these terms of use whenever necessary; however, these changes will be regularly published on the SITE and will be valid from the same date. Every natural and legal person who makes use of the SITE services and accesses the SITE is deemed to have accepted any changes made by SEIH in the provisions of these terms of use in advance. SEIH reserves the right to change the information, forms and content on this SITE at any time.

bottom of page