top of page

Sözleşme Tanımları

SİTE: SEIH tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

ÜYE: SEIH‘ den ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, SEIH tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca “ÜYE“ olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile SİTE‘deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. “Üye adı“ üyeye özeldir ve aynı “Üye adı“ iki farklı ÜYE‘ye verilmez.

KULLANICI: SEIH web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE‘ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: SİTE‘de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ:  SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle SEIH arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin ve kullanıcının kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE‘nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. gibi gerçek kişiye ait her türlü bilgilerdir.

Hizmetlerin Kapsamı

SEIH ‘in , SİTE üzerinden sunacağı hizmetler  genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. SEIH'in, SİTE üzerinden vereceği hizmetler, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; SEIH'e  ait www.seihistanbul.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, “sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi“ borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından SEIH adına ayıpsız olarak teslimidir.

SEIH, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE‘de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların SEIH tarafından belirlenecek ve SİTE‘nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. SEIH, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE‘de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla Kullanıcı veya Üyenin iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmadan, yapılan değişiklik Kullanıcı veya Üyeye iletilir.

Genel Hükümler

SİTE üzerinden, SEIH‘in  kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTElerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI‘lara ve ÜYE‘lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında SEIH‘in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI‘ların ve ÜYE‘lerin kendi sorumluluğundadır. SEIH bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, SEIH' in uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

KULLANICI ve ÜYE, SİTE‘deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE‘nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI‘nın ve ÜYE‘nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE‘nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan SEIH sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI‘nın ve ÜYE‘nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan SEIH sorumlu değildir.

SEIH, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve SİTE‘yi kullanma koşulları ile SİTE‘de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE‘yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE‘de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE‘nin kullanımı ya da SİTE‘ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.SEIH, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı SEIH‘i n, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, SEIH çalışanlarının ve yöneticilerinin, SEIH yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. SEIH, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.     

SİTE‘yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI‘ların ve ÜYE‘lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, SEIH ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE‘lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı SEIH‘in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

İşbu SİTE‘nin sahibi SEIH‘tir. Bu SİTE‘de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE‘nin sunumu SEIH‘in ya da SEIH‘in izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE‘deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code‘ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel ve sair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla SEIH ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, SEIH hizmetlerini, SEIH bilgilerini ve SEIH'in telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının SEIH‘in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve SEIH'in  yazılı izni ile mümkündür.

SEIH, SİTE üzerinden KULLANICI‘lar ve ÜYE‘ler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası“ ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları“ hükümleri doğrultusunda kullanabilir, , işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. SEIH işbu hükümlerde yapılacak herhangi bir değişikliği bildirmekle yükümlüdür. SEIH aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE‘nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE‘nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI‘lara ve ÜYE‘lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak SEIH için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya SEIH'i n  işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI‘ların ve ÜYE‘lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir. KULLANICI ve ÜYE, “Gizlilik Politikası“ ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları“nı onaylayarak Kişisel Bilgilerinin yukarıdaki kapsamda paylaşılmasına ve işlenmesine açık rıza göstermektedir.

İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde SEIH tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde SEIH; SEIH hizmetleri, SEIH bilgileri, SEIH telif haklarına tâbi çalışmaları, SEIH ticari markaları, SEIH ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

 

 

Sorumluluğun Sınırlandırılması

SEIH, SİTE‘ye erişilmesi, SİTE‘nin ya da SİTE‘deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. SEIH, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE‘ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE‘nin kullanılması ile SEIH'in , kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

Devir

SEIH, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, SEIH işbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI“nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, SEIH açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SEIH'i n  herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ“nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku‘na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. SE IH'in , KULLANICI ve ÜYE‘nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

Yürürlülük ve Kabul

İşbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ“, SEIH tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICI‘lar, SİTE’yi kullanmakla “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ“ hükümlerini, üye olmakla ÜYELİK SÖZLEŞMESİ hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. SEIH, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

Contract Definitions SITE: It is the website that can be accessed from the online environment where various services and content are offered within the framework determined by SEIH. MEMBER: Any natural and legal person who wishes to use SEIH to purchase products, fill out the membership form they have chosen, and whose membership is approved by SEIH. They will be briefly referred to as “MEMBERS” in this agreement. Individuals over the age of 18 can become a member by completely filling out the relevant membership form on the SITE with their real identity information. "Member name" is unique to the member and the same "Member name" cannot be given to two different MEMBERS. USER: It is the person who visits the SEIH website with or without shopping. LINK: It is a link that makes it possible to access another website, files, content or from another website to the SITE, files and content through the SITE. CONTENT: All kinds of information, files, pictures, programs, figures, prices, etc. published or accessible on the SITE and/or any website. visual, literary and auditory images.

WEBSITE TERMS OF USE AND MEMBERSHIP AGREEMENT: This is the contract concluded electronically between SEIH and real and/or legal persons who will benefit from the commercial and personal services offered through the SITE. PERSONAL INFORMATION: Identity, address, e-mail address, telephone number, IP address, which parts of the SITE he visited, domain type, browser type, date and time of visit, etc. of the member and user. Any information belonging to a real person, such as Scope of Services The services that SEIH will provide through the SITE are generally electronic commerce defined in the Consumer Law legislation. The services that SEIH will provide on the SITE, including but not limited to the ones listed; The products offered for sale at www.seihistanbul.com owned by SEIH; After the price is paid by the MEMBER, “the contract has imposed on the seller; in case the debt of “delivery of the goods” is executable; It is the delivery of the goods to the customer by the cargo company on behalf of SEIH without any defects within the promised time. SEIH is completely free to determine the scope and quality of the services to be provided through the SITE, and is deemed to have put into effect the changes it will make regarding the services by publishing it on the SITE. In order to benefit from the services to be provided within the SITE, users must have the features to be determined by SEIH and to be specified in the content of the relevant section of the SITE. SEIH is completely free to determine these features and is deemed to have put into effect the changes it will make regarding the features by publishing it on the SITE. In case the User or Member provides contact information for the purpose of contacting him, the change made is communicated to the User or Member without obtaining separate approval for the commercial electronic messages regarding the change, use and maintenance of the goods or services proviGeneral provisions Through the SITE, links to other websites and/or other content that are not under the control of SEIH and owned and operated by other third parties may be provided. These links are provided for the purpose of providing ease of orientation to USERS and MEMBERS and do not support any website or the person who operates that site. It does not constitute any kind of declaration or guarantee regarding the information contained in the linked website. SEIH has no responsibility for the websites accessed through the links on the SITE and their contents, and the damages that may arise from the use of these sites are the responsibility of the USERS and MEMBERS. SEIH may bind access to such linked websites with its own written consent, or it may at any time terminate access to links that SEIH may not deem appropriate. USER and MEMBER, files, information and documents available for downloading and/or sharing on the SITE have not been freed from viruses, worms, trojans, dialer programs, spam, spyware or any other malicious and damaging codes or materials. accepts that it may be possible and that the SITE does not give any guarantee in these matters.ded.

It is the responsibility of the USER and the MEMBER to meet all the software and hardware needs, maintenance and updates required for the prevention of such malicious and harmful programs, codes or materials, the accuracy of data inputs and outputs, or the recovery of any lost data. SEIH is not responsible for any damages incurred by the USER, MEMBER or third parties due to data inaccuracies or losses that may be caused by such malicious programs, codes or materials. SEIH is not responsible for any damages that the USER, MEMBER or third parties may suffer due to such malicious programs, codes or materials, data inaccuracies or losses.SEIH, all kinds of services, products, campaigns, etc. available in this SITE and its extension. reserves the right to change the information and conditions of use of the SITE and the information presented on the SITE without any prior warning, rearrange the SITE and its content, stop and/or pause the broadcast. Changes come into effect when they are published on the SITE. These changes are deemed to have been accepted by the use of the SITE or by logging into the SITE. These conditions also apply to other linked web pages. SEIH, as a result of breach of contract, tort, negligence or other reasons; does not accept any responsibility for interruption of the transaction, error, negligence, interruption, deletion, loss, delay of the transaction or communication, computer virus, communication error, theft, destruction or unauthorized entry, modification or use of the records. SEIH, the institutions it cooperates with, SEIH employees and managers, SEIH authorized dealers are not responsible for the services provided by third parties and the content published within the SITE. The commitment of the accuracy and legality of the information, content, visual and audio images provided and published by any third party is entirely the responsibility of the third parties who perform these actions. SEIH does not guarantee the security, accuracy and legality of the services and content provided by third parties. Users of the SITE can only transact on the SITE for legal and personal purposes. The legal and penal responsibilities of the USERS and MEMBERS in every transaction and action they take within the SITE belong to them. Each USER and each MEMBER undertakes not to engage in any activity that would infringe the rights of SEIH and/or another third party. SEIH has no direct and/or indirect responsibility for the damages incurred or to be incurred by third parties due to the activities of the USER and MEMBERS on the SITE. The owner of this SITE is SEIH. The information, texts, pictures, brands, slogans and other signs on this SITE, as well as the programs for the protection of information on other industrial and intellectual property rights, the page layout and the presentation of the SITE. is in its possession. Any database, website, html code of software-codes and other codes etc. related to the information in this SITE or the SITE pages. and partial or complete copying, modification, publishing, sending, distribution, sale of the products, designs, pictures, texts, visual, audio and other images, video clips, files, catalogs and lists contained in the SITE, online or using other media. it is forbidden. The USER and MEMBER accept and undertake that they will not reproduce, copy, distribute, process the software, hardware and content of the SITE listed above and not limited to these, and will not compete directly and/or indirectly with SEIH, either by these actions or by other means. The USER and MEMBER do not have the right to resell, process, share, distribute, display SEIH services, SEIH information and SEIH's copyrighted works, or allow anyone else to access or use SEIH's services. Partial copying, printing, processing, distribution, reproduction, display of the information on this page is only possible for non-commercial personal needs and with the written permission of SEIH.

SEIH may use, process, classify and store on a database, in accordance with the provisions of the "Privacy Policy" and "Web Site Terms of Use", the information transmitted to it by the USERS and MEMBERS through the SITE. SEIH is obliged to notify any changes to these provisions. SEIH also; User and MEMBER's identity, address, e-mail address, telephone number, IP address, which parts of the SITE he visited, domain type, browser type, visit date, time etc. information such as statistical evaluation, announcement of campaigns and personalized services can be used for purposes such as presentation. Personal information of USERS and MEMBERS will not be disclosed to real and legal third parties, except for the request of the authorities authorized by law and the cases listed below. Personal information is rarely given to third parties acting for or on behalf of SEIH, or to those related to SEIH's business, in order to better process the original use of the data or to provide better service in accordance with the purposes suggested by the USERS and MEMBERS. The USER and MEMBER expressly consent to the sharing and processing of their Personal Information within the scope above, by approving the "Privacy Policy" and "Website Terms of Use". In cases where SEIH is not expressly authorized within the scope of these SITE Terms of Use, SEIH; SEIH services reserves all rights regarding SEIH information, SEIH copyrighted works, SEIH trademarks, SEIH commercial appearance or other assets and information provided through this SITE.Limitation of Liability SEIH, accessing the SITE, the programs of the SITE or the information and other data on the SITE, etc. is not liable for any direct or indirect damages that may arise due to breach of contract, tortious act, or other reasons due to the use of SEIH, as a result of breach of contract, tort, negligence or other reasons; does not accept any responsibility for interruption of the transaction, error, negligence, interruption. It is accepted that by accessing this SITE or other linked websites or using the SITE, SEIH is exempted from all kinds of liability, court and other costs, and all kinds of damages and claims that may arise as a result of use/visit. is being done. Transfer SEIH may assign this agreement in whole or in part at any time without notice. However, the USER and MEMBER cannot transfer this contract or any part of it to another party. Such a transfer attempt is invalid. Force Majeure SEIH is not liable for late performance or non-performance of these "WEBSITE TERMS OF USE" in all situations that are legally considered force majeure. These and similar situations will not be deemed as delay or non-performance or default in terms of SEIH, or SEIH will not be liable for any compensation for these situations.

Applicable Law and Authority Disputes arising from this "WEBSITE TERMS OF USE AND MEMBERSHIP AGREEMENT" are subject to Turkish Law and Istanbul Central Courts and Enforcement Offices are authorized. SE IH reserves the right to file a lawsuit in the country where the USER and MEMBER reside. Effectiveness and Acceptance This “WEBSITE TERMS OF USE AND MEMBERSHIP AGREEMENT” becomes effective on the date it is announced by SEIH in the SITE content. By using the SITE, USERS are deemed to have accepted the provisions of the "WEBSITE TERMS OF USE AND MEMBERSHIP AGREEMENT" and the provisions of the MEMBERSHIP AGREEMENT by becoming a member. SEIH can change the provisions of this contract at any time, the changes are published on the SITE by specifying the version number and date of change and enter into force on the same date.

bottom of page